CJIB gaat te veel ontvangen TVL-subsidie terugvorderen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) draagt binnenkort een aantal dossiers over aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het gaat om de dossiers van zo’n 2.000 ondernemers die (een deel van) het voorschot Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moeten terugbetalen. RVO krijgt geen contact met hen, omdat zij niet reageren op persoonlijke mails en telefoontjes.

 

Zo’n 420.000 ondernemers hebben een voorschot TVL ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moeten ongeveer 55.000 ondernemers (een deel van) dit voorschot terugbetalen. Het grootste gedeelte hiervan heeft al een betalingsregeling afgesproken, om uitstel gevraagd, of het bedrag in één keer terugbetaald.

Zo’n 2.000 ondernemers hebben niet gereageerd, zelfs na 6 tot 8 persoonlijke mails, brieven en telefoontjes. RVO ziet na de herhaalde pogingen dan ook geen andere mogelijkheid hun TVL-dossiers over te dragen aan het CJIB.

 

Twee weken na CJIB-aanmaning
Behoort u tot deze groep? U ontvangt dan van het CJIB een aanmaning. Hierna heeft u nog een laatste kans om binnen twee weken een betalingsregeling af te spreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met het CJIB. Het CJIB geeft dat dan door aan het RVO.

 

Reageert u niet? Dan wordt uw dossier overgedragen aan de deurwaarder van het CJIB. Vanaf dat moment is de afwikkeling van uw schuld volledig in handen van het CJIB. Dit brengt ook extra kosten met zich mee. Het is dan voor RVO niet meer mogelijk u te helpen met de terugbetaling.

 

Liever voorkomen
In deze tijd van hoge inflatie, stijgende energieprijzen en lagere koopkracht begrijpt RVO dat terugbetalen van TVL erg lastig kan zijn. Daarom wil zij deze noodzakelijke stap liever voorkomen. Een betalingsregeling met het RVO heeft daarom altijd de voorkeur. RVO heeft ruime terugbetaalmogelijkheden. RVO-medewerkers staan klaar om mee te denken met uw persoonlijke situatie. Zij kunnen alleen niet helpen wanneer ze geen contact krijgen.