Aanmelden

Ja, ik ben het eens met de doelstellingen van de Vereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen, onderschrijf de Code voor de Praktijkuitoefening en heb kennis genomen van de statuten en reglementen van de vereniging. Ik meld mijn bedrijf aan als lid.

 

 

Bedrijfsgegevens

Andere personen in ons bedrijf met de volgende e-mailadressen willen de 'SVZ Actueel' ook ontvangen:

 

 

 

 

Code voor de Praktijkuitvoering

Ik verklaar de Code voor de Praktijkuitoefening van de Vereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen te kennen en daarnaar in mijn vestiging(en) te (laten) handelen.

 

 

 

Exploitatie & contributie

Ik verklaar in onderstaande vestiging(en) bruiningsapparatuur te exploiteren en verklaar tevens de verschuldigde contributie (eerste bruiningsapparaat € 80,- per jaar, ieder extra apparaat € 40,- per jaar) te voldoen op de hieronder aangegeven wijze.

Het jaar van lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggingen dienen vóór het laatste kwartaal van het voorgaande jaar schriftelijk te worden ingediend. Als ik mij als lid opgeef in de maanden augustus t/m december dan betaal ik slechts de halve contributie.

 

 

Vestigingen

Factureren aan *

Onder bruiningsapparaten vallen alle horizontale/verticale zonneapparatuur en gezichtsbruiners

 

Bij meerdere vestigingen hieronder de gevraagde gegevens vermelden

 

 

 

 

Betaling

Indien u ons machtigt voor automatische incasso, vul hieronder uw gegevens in (alleen NL-rekening)

 

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Bel bij vragen 030-8007351