Netcongestie, wat betekent dat voor jou?

Het energiesysteem in Nederland verandert. We gebruiken steeds meer duurzame en hernieuwbare energie, zoals zon- en windenergie. Deze verandering is nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar heeft grote gevolgen: ons stroomnet raakt overbelast (netcongestie).

 

Een overbelast stroomnet betekent dat er meer vraag is naar netcapaciteit dan dat er beschikbaar is. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet overbelast en kan er geen stroom op en neer worden geleverd. Het risico op storingen neemt toe, nieuwe bedrijven krijgen geen aansluiting en verduurzaming wordt nog ingewikkelder. Meer dan 9.500 bedrijven staan op de wachtlijst voor een aansluiting of extra uitbreiding van hun stroomaansluiting. Dat belemmert de economische groei.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn met een ondersteuningsprogramma gestart - gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - dat ondernemers betrekt en ondersteunt in dit probleem.

 

Wat is netcongestie?
We gebruiken steeds meer duurzame en hernieuwbare energie, zoals zon- en windenergie. Deze verandering is nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ondanks forse investeringen in de uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten, groeit de vraag naar transport van elektriciteit (zowel afname als leveren van energie) sneller dan de netbeheerders kunnen bijbouwen. Als gevolg raakt ons stroomnet overbelast. Dit probleem is voor 2030 niet opgelost. Daarom is het belangrijk dat elke ondernemer op tijd maatregelen neemt in zijn of haar bedrijf. Of je nu een groot of kleinverbruiker bent.

 

Wat zijn de (verwachte) gevolgen voor ondernemers?
Nieuwe bedrijven krijgen geen aansluiting en verduurzaming wordt ingewikkelder. Meer dan 10.000 bedrijven staan al geruime tijd op de wachtlijst voor een (extra of uitbreiding van hun) stroomaansluiting en die wachtlijst groeit elke dag. Daarnaast kunnen tijdens piekuren storingen ontstaan, wordt het terug leveren van opgewekte energie op die momenten onmogelijk of kunnen netbeheerders zelfs de stroom voor een korte periode afschakelen om schade aan het net te voorkomen. Dat verstoort de bedrijfsprocessen, vertraagt de groei van bedrijven en belemmert uiteindelijk een gezond vestigingsklimaat.

 

Wil je meer weten over netcongestie en wat je als ondernemer kunt doen?

Bezoek ondernemen.nl/netcongestie. Op deze site van VNO-NCW en MKB-Nederland staat meer informatie over wat netcongestie is, welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn, inspirerende ondernemersverhalen, het ondernemersperspectief en bijeenkomsten en nieuwsartikelen.