Onderzoek zonnebankgebruik in Nederland

In opdracht van SVZ onderzocht bureau Choice uit Amsterdam hoeveel Nederlanders van 18 jaar en ouder gebruik maken van de zonnebank en met welke frequentie. Doel van het onderzoek is inzicht te geven in het gebruik van de zonnebank verdeeld naar de verschillende leeftijdsgroepen, vaststellen hoeveel Nederlanders (+18) minimaal één keer per jaar van een zonnebank gebruik maken en dit gebruik te verdelen naar professionele zonnestudio's en 'in huis'. De belangrijkste feiten uit het rapport: 11% van de bevolking van 18 jaar en ouder gaat onder de zonnebank. Gemiddeld gaan die 11 keer per jaar 22 minuten. Dat komt neer op 4 uur zonnen, verdeeld over een heel jaar.

 

Zonnebankgebruikers
In Nederland gaan bijna 1,5 miljoen mensen minimaal één keer per jaar onder de zonnebank. Dat is ongeveer 11% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Het grootste deel daarvan zijn jonge Nederlanders: tot en met 34 jaar zijn dat 678.000 personen (bijna 1 op de 5) en van 35 t/m 54 jaar 618.000 personen (1 op de 7). De 55-plussers zijn de kleinste groep zonnebankgebruikers, slechts 1 op de 30 (3%).

 

Zonnebankgebruik thuis of elders
Vooral jonge Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 34 jaar hebben een zonnebank thuis. Voor andere leeftijdsgroepen is dit beduidend lager. Hoewel ruim 1,3 miljoen Nederlanders een zonnebank thuis hebben staan, geven iets minder dan de helft van deze zonnebankbezitters aan er ook daadwerkelijk gebruik van te maken. Nederlanders die gebruik maken van de zonnebank gaan bij voorkeur zonnen bij een professionele zonnestudio met personeel (43%) ten opzicht van 39% die thuis zont. Andere locaties waar Nederlanders gebruik maken van de zonnebank zijn bij een sauna- of wellnesscenter, gevolgd door de sportschool. Minder populair is zonnebankgebruik bij een ander thuis (10%) of onbemande zonnestudio's (3%).

 

Hoe vaak zonnebanken we en wanneer?
De gemiddelde zonnebankgebruiker gaat 11 keer per jaar onder de zonnebank en ligt dan gemiddeld 22 minuten onder de zonnebank, hoewel de duur sterk kan variëren. Het overgrote deel ligt namelijk maximaal 20 minuten onder de zonnebank. De voornaamste reden om gebruik te maken van de zonnebank is om niet bleek te worden/zijn (47%) en dan zien we met name de meeste Nederlanders in de winter onder de zonnebank gaan. Een bijna evengrote groep (43%) zont puur voor de ontspanning. Andere aanleidingen om naar de zonnebank te gaan zijn: voorafgaand aan een zonvakantie (32%), lente of zomer (31%) of tegen een winterdepressie (31%). Een speciale gelegenheid zoals een bruiloft (18%) is ook reden om te gaan.

 

Hoe beschermen Nederlanders zich tegen de buitenzon?
Nederlanders beschermen zich volop tegen de schadelijke effecten van de buitenzon! Bijna 7,5 miljoen Nederlanders (56%) gebruiken buiten in de zon een beschermende factor en bijna 80% daarvan gebruikt een beschermende factor gebruiken, van 30 of hoger. Zonnebankgebruikers gebruiken overigens net zo vaak een beschermende factor buiten in de zon als anderen. Ook andere manieren om zich tegen de zon te beschermen worden gebruikt zoals in de schaduw blijven of bedekkende kleding dragen. Helaas zijn er nog zo’n 1,6 miljoen mensen in Nederland (12%) die niets doen om zich tegen de zon te beschermen. Opvallend is dat jongeren zich beter beschermen tegen de buitenzon dan ouderen.