Snel doorpakken met verbetering van mkb-financieringsmarkt

MKB-Nederland is blij met het zes-puntenplan van D66-Kamerlid Romke de Jong om de financiering van het mkb te verbeteren. De ondernemersorganisatie wijst zelf al langere tijd op de urgentie daarvan en onderschrijft de voorstellen van De Jong, die hij binnenkort inbrengt in het Kamerdebat over mkb-financiering.

 

In haar position paper ten behoeve van dat debat hekelt MKB-Nederland het gebrek aan tempo op dit dossier. ‘De minister van EZK heeft van de zomer een goede agenda neergelegd om de mkb-financieringsmarkt te verbeteren, maar onderzoeken wisselen elkaar af zonder dat er echt concrete stappen worden gezet. En dat terwijl we verwachten dat deze markt met name voor kleinere kredieten verder zal verslechteren. De regeldruk voor banken neemt toe, waardoor er minder capaciteit is voor persoonlijke kredietverlening. Computer says no, is bij kleine kredieten steeds vaker het geval.’

 

Online financieringsloket

Net als de ondernemersorganisatie benadrukt D66 in haar plan dat ondernemers zonder financiering niet verder kunnen met verduurzamen, innoveren en groeien voor het toekomstig verdienvermogen van ons land. Kamerlid De Jong komt daarom met zes verbeterpunten: 

  • betere ondersteuning bij (online) financieringsaanvragen;
  • een online financieringsloket;
  • uitbreiding van de business angels regeling voor startups;
  • een win-win regeling;
  • ruimte voor Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen om te financieren en
  • ruim baan voor alternatieve financiers.

Win-winregeling

MKB-Nederland pleit zelf al langer voor invoering van een win-win regeling zoals ze die in België kennen, waarmee particulieren fiscaal worden gestimuleerd om te investeren in kleine bedrijven in hun omgeving. Verder is het noodzakelijk dat op korte termijn de Duurzaamheidslening van Qredits wordt opgeschaald, zodat ook ondernemers die niet of nauwelijks bij een bank terecht kunnen, (verder) kunnen verduurzamen.

 

Pensioenfondsen

Naast het aantrekkelijker maken van de Business angel regeling voor startups, vindt de ondernemersorganisatie dat pensioenfondsen (fiscaal) moeten worden gestimuleerd om in scale-ups te investeren. Het ontbreekt in Nederland aan het kapitaal om dit soort bedrijven in de latere fase te financieren.