Ondernemers duidelijkheid nodig over tegemoetkoming energiekosten

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden dat het kabinet een tegemoetkoming energiekosten (TEK) met terugwerkende kracht in de maak heeft voor het energie-intensieve mkb, die in het tweede kwartaal van 2023 opengaat. Ook komt er voor de tussentijd een overbruggingsregeling, zoals de ondernemersorganisaties ook hadden bepleit. ‘Voor veel ondernemers dringt echter de tijd. Zij hebben snel duidelijkheid nodig: óf ze onder de nieuwe TEK vallen en of de tegemoetkoming voldoende zal zijn om verder mee te kunnen.’

 

Goed nieuws is verder dat ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting onder het prijsplafond voor huishoudens komen te vallen. ‘Ook die kleine bedrijven zien hun energiekosten natuurlijk fors stijgen en qua verbruik zijn zij te vergelijken zijn met huishoudens’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Nog geruime tijd in onzekerheid
Voor energie-intensieve bedrijven komt er de Tegemoet Energiekosten (TEK), die in het tweede kwartaal van 2023 wordt opengesteld. De ondernemersorganisaties begrijpen op zich dat de uitwerking van zo’n regeling tijd vergt, maar dit is voor ondernemers nog wel erg ver weg. ‘Terwijl bedrijven in andere landen al door hun overheid worden geholpen.’ Ook is nog niet duidelijk welke groepen op ondersteuning kunnen gaan rekenen. Zeker ook bij veel (middel)grote industriële bedrijven begint het te knellen, waar productie al wordt afgeschaald en medewerkers naar huis worden gestuurd.

 

Uiteindelijke tegemoetkoming
Tot het tweede kwartaal 2023 moet een overbruggingsregeling soelaas bieden, maar ook die is nog niet concreet uitgewerkt. ‘Je kunt als ondernemer bovendien pas beslissen of je van zo’n tussentijdse regeling gebruik wilt maken als je weet wat de uiteindelijke tegemoetkoming wordt. Want mocht die tegemoetkoming voor jouw bedrijf ontoereikend zijn, dan heeft die overbrugging misschien geen zin of steek je je in schulden die je nog verder in de problemen brengen.’

 

Snel duidelijkheid noodzakelijk
MKB-Nederland en VNO-NCW dringen er op aan dat binnen enkele weken bekend wordt hoe de tijdelijke overbrugging eruit ziet en waar ondernemers met de TEK op kunnen rekenen. Volgens de ondernemersorganisaties is het belangrijk dat de regeling geldt met terugwerkende kracht, zodat ondernemers ook hun hogere energiekosten van een deel van 2022 gecompenseerd krijgen. Het enige dat nu bekend is dat de RVO de TEK gaat uitvoeren en dat bedrijven op basis van hun energieverbruik en omzet (welk percentage van de omzet gaat naar energie) een tegemoetkoming kunnen krijgen.