SVZ stapt naar de rechter: verwijten ministerie willekeur

PERSBERICHT

 

Onzorgvuldig handelen van ministerie VWS: beleid is pure willekeur

 

De branchevereniging van zonnestudio’s heeft de afgelopen tijd op vele manieren geprobeerd duidelijkheid te krijgen van de overheid, met name het ministerie van VWS, over het al dan niet mogen openen van de studio’s. Over het standpunt van de overheid is onduidelijkheid, omdat het ministerie op één en dezelfde dag (24 februari) eerst zwart op wit meldde dat de zonnestudio’s open konden en dat later weer terugdraaide. Reden: zonnestudio’s zijn ‘publieke plaatsen’. Nadere toelichting: geen.

 

Afgezien van de onzorgvuldige communicatie vond en vindt de branchevereniging dat er ook inhoudelijk veel aan te merken is op de – kennelijke – weigering de studio’s weer te mogen openen: 

  • Waarom is een zonnestudio een ‘publieke plaats’ en zijn massage-, schoonheids-, nagel- en kapsalons – die mogen per 3 maart open – dat niet?;
  • Wat is het verschil tussen het verhuren van een hotelkamer (dat mag) en een kamer met zonnebank?;
  • Waarom mochten de zonnestudio’s tijdens de eerste lockdown (maart 2020) openblijven en moeten ze nu dicht?
  • Erkent de minister dat tijdens de eerste lockdown géén besmettingen zijn terug te voeren op (bezoek aan) zonnestudio’s?

Alles bij elkaar is er volgens de SVZ geen valide reden door het ministerie aangevoerd om zonnestudio’s gesloten te houden en anders te behandelen dan kapper-, massage, schoonheidssalon. En kennelijk wordt dat binnen het departement ook zo gezien, gegeven het aanvankelijke bericht dat de studio’s open mochten.

 

Voor de zonnestudio’s is dat onverteerbaar: een kapper of schoonheidsspecialiste zorgt voor meer ‘contactmomenten’ dan een zonnestudio, waar de anderhalve meter kan worden gehandhaafd, waar op afspraak wordt gewerkt en elke zonnebank in een aparte kamer staat opgesteld. Alle (hygiënische) maatregelen zijn vastgelegd in een strikt protocol dat ook in de eerste lockdown precies werd nageleefd.

 

Nu de minister weigert antwoorden te geven, c.q. vasthoudt aan het sluiten van de zonnestudio’s rest de branchevereniging niets anders dan de rechter om een uitspraak te vragen. SVZ zal dus een kort geding starten tegen het ministerie van VWS om opening af te dwingen. Totdat er in die procedure een uitspraak is gedaan, kan de branchevereniging niet anders dan de leden aan te raden de deuren gesloten te houden.