Persbericht

Persbericht

 

Den Haag, 2 juni 2016

 

SVZ: voer snel vergunningenstelsel en legitimatieplicht in voor zonnebankstudio’s

 

Voor zonnebankstudio’s moeten zo snel mogelijk een gecontroleerd vergunningenstelsel en een wettelijke legitimatieplicht worden ingevoerd.

 

Dat bepleit Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) in het Manifest Verantwoord Zonnen. Voorzitter Rob Bontje van SVZ heeft dit manifest donderdag 2 juni 2016 aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.

 

SVZ, de branchevereniging van zonnebankstudio’s en de fabrikanten en leveranciers van zonneapparatuur, werkt sinds jaar en dag met de zwaarste kwaliteitseisen. Maar SVZ constateert dat binnen de branche lieden actief zijn die de hoge kwaliteitseisen en de (wettelijke) regels aan hun laars lappen. Waardoor de gezondheid van consumenten mogelijk gevaar loopt.

 

‘Dat kan en wil SVZ niet accepteren. Wij willen de uitwassen in onze branche bestrijden. Maar dat kunnen wij niet alleen’, aldus Bontje. ‘Wij hebben daarbij steun nodig van de overheid’. SVZ vraagt de overheid de randvoorwaarden te stellen waarbinnen de exploitanten van zonnebankstudio’s hun verantwoordelijkheid voor verantwoord zonnen maximaal tot uitdrukking kunnen brengen.

 

In het Manifest Verantwoord Zonnen roept SVZ het ministerie van VWS en de Tweede Kamer op de volgende stappen te zetten:

 

  • Voer een gecontroleerd vergunningenstelsel in voor houders van zonnebankstudio’s. Zodat zonnebankstudio’s alleen nog maar door hooggekwalificeerde professionals kunnen worden geëxploiteerd. Leg degenen die zich hier niet aan houden strenge sancties op.

 

  • Voer in het verlengde van een gecontroleerd vergunningenstelsel een wettelijke legitimatieplicht in voor bezoekers van zonnebankstudio’s. Zo krijgen medewerkers van zonnebankstudio’s de mogelijkheid daadwerkelijk de leeftijd van bezoekers te controleren en jongeren onder de 18 jaar te weren.

 

Ook doet SVZ een aanbod aan de overheid. SVZ was, is en blijft bereid mee te denken over en mee te helpen aan de uitwerking van het gecontroleerde vergunningenstelsel en de invoering van een wettelijke legitimatieplicht. ‘Niet als de slager die zijn eigen vlees keurt. Wel als leverancier van een schat aan kennis en ervaring. En voor een optimale bescherming van de gezondheid van de consument’, aldus Rob Bontje.

 

NOOT VOOR DE REDACTIE – niet voor publicatie

 

In de bijlage vindt u de tekst van het Manifest Verantwoord Zonnen. Meer informatie is verkrijgbaar via Rob Bontje, voorzitter SVZ, t. 0174 – 27 23 82, e. info@svzinfo.nl