Disclaimer

De informatie op deze website en het blog van Samenwerking Verantwoord Zonnen is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Samenwerking Verantwoord Zonnen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Samenwerking Verantwoord Zonnen ziet derhalve af van iedere aansprakelijkheid hieromtrent.


Evenmin is Samenwerking Verantwoord Zonnen verantwoordelijk voor de reacties die op deze website/dit blog worden gezet door bezoekers. Reacties die door de vereniging als onbehoorlijk of niet van toepassing worden beschouwd, zullen worden verwijderd.

 

Informatie uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, mits daarbij duidelijk de bronvermelding en een link naar www.svzinfo.nl wordt geplaatst.