Resultaten nationale peiling ondernemersklimaat 2023

Meer dan 60 procent van de ondernemers vindt dat het ondernemingsklimaat in Nederland de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Bijna 30 procent vindt ons land niet aantrekkelijk om in te ondernemen.

 

Zorgen over personeel, regeldruk en belastingen

Ondernemers hebben de grootste zorgen over de tekorten op de arbeidsmarkt (53 procent), regeldruk en vergunningverlening (50 procent), energiekosten (39 procent), en belastingen en premies (38 procent). Kleinere bedrijven hebben meer zorgen hebben over belastingen (50 procent), grote ondernemingen meer over de arbeidsmarkt (67 procent).

 

Geen toekomst in Nederland
Van de bijna 2.100 ondervraagde ondernemers ziet 13 procent geen toekomst voor hun bedrijf in Nederland. 13 Procent overweegt met (een deel van) het bedrijf uit ons land te vertrekken, en 10 procent overweegt serieus dit jaar met het bedrijf te stoppen. De horeca en de groot- en detailhandel zijn het minst positief over hun toekomst en over de aantrekkelijkheid van ons land om in te ondernemen. Een kleine 20 procent van alle ondernemers zegt dit jaar niet meer in Nederland te investeren, terwijl een meerderheid van bijna 60 procent zegt dat wel te doen.

 

Ondernemers missen oog voor hun belangen
Politieke besluiten zijn van (grote) invloed op de bedrijfsmatige keuzes, zegt 95 procent van de ondernemers. Bij grote ondernemingen geldt dat nog sterker dan bij kleine. Een meerderheid van 65 procent vindt dat politiek en bestuur onvoldoende oog hebben voor de belangen van ondernemers. 66 Procent is ontevreden over hun betrouwbaarheid en stabiliteit. Nog eens 67 procent noemt de toenemende polarisatie in de samenleving een bedreiging voor het ondernemingsklimaat, en 62 procent maakt zich in dit verband ook zorgen over de internationale (politieke) spanningen.

 

De peiling is gehouden onder een representatieve (alle branches en bedrijfsgroottes) groep van bijna 2.100 ondernemers. Alle resultaten zijn hier te vinden.