Screening op huidkanker

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, reageerde deze week op het advies van de Gezondheidsraad betreffende 'Screening op huidkanker'. 

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland en is daarmee een belangrijk gezondheidsprobleem. Dit stelt de Gezondheidsraad ook in het advies. Tegelijkertijd constateert de Raad dat de ziektelast voor de meest voorkomende huidkankersoorten relatief gering is en dat de overlevingskans met de huidige opsporing van mensen met verdachte plekjes hoog is. Het zorgtraject voor huidkanker, zowel de diagnostiek als de behandeling, is in Nederland goed ingericht. 

De Gezondheidsraad adviseert daarom om geen landelijk programma voor huidkankerscreening in te voeren. Daarnaast adviseert de Raad om vooral in te zetten op voorlichting en gedragsverandering (beschermen tegen uv-straling). Overmatige blootstelling aan uv-straling en zonverbranding zijn namelijk belangrijke risicofactoren voor huidkanker. Gedragsaanpassing kan de kans op huidkanker verminderen.

De minister neemt het advies van de Raad over en heeft zodoende besloten om geen landelijke screening op huidkanker in Nederland in te voeren. Daarnaast  onderschrijft hij het advies van de Gezondheidsraad om vooral in te zetten op voorlichting en gedragsverandering.