Persbericht

PERSBERICHT  

 

Rotterdam, 26 juni 2017

 

Belgisch advies voor verbieden zonnestudio’s pakt echte probleem niet aan

Het advies van de Belgische Gezondheidsraad om zonnestudio’s en zonnebanken te verbieden, is niet effectief om het echte probleem aan te pakken, namelijk blootstelling aan teveel zonnestraling.

Dat stelt de vereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ), de Nederlandse branchevereniging voor zonnestudio’s, fabrikanten en leveranciers van zonneapparatuur in een reactie op berichten uit België. Daar wordt een verbod overwogen met als doel het tegengaan van het ontstaan van huidkanker.

De SVZ onderstreept het belang van goede adviezen over verantwoord en dus ook vooral niet te lang zonnen. Zonaanbidders moeten die zeer serieus nemen. Zonlicht is op zich goed vanwege de aanmaak van vitamine D door het lichaam. Bij een te zware blootstelling aan straling slaat het voordeel echter om in schade. In alle omstandigheden is het devies: maat houden en weten wat je doet. Bescherming van de huid en letten op de tijdsduur van de straling zijn belangrijke voorzorgsmaatregelen. Juist in een gereguleerde omgeving als die in professionele zonnestudio’s wordt voorkomen dat mensen zich onverantwoord gedragen. Daar wordt de intensiteit en tijdsduur van de UV-straling nauwlettend in het oog gehouden. Bij vrij zonnen wordt de kracht vaak juist onderschat. Mensen liggen te lang in de zon, met alle risico’s op verbranding.

Veiligheid
Bij professionele zonnestudio’s, aangesloten bij het samenwerkingsverband, staat veiligheid voor de consument voorop. Ze voldoen aan de sinds 2007 geldende Europese norm die geldt voor verantwoord zonnen. Anders dan in de natuur is de hoeveelheid zonnestraling nauwkeurig in te stellen. Bovendien wordt vooraf gekeken naar het huidtype. Op basis daarvan krijgt de klant advies. Er is al een minimumleeftijd van 18 jaar. De SVZ pleit echter voor een wettelijke legitimatieplicht, zoals die ook geldt voor alcohol. Daarnaast wil het samenwerkingsverband een gecontroleerd vergunningenstelsel voor het exploiteren van zonnebanken.

Code
Bovenop de al bestaande wettelijke vereisten hanteren SVZ-studio’s een eigen, aanvullende Code voor Praktijkuitoefening. Hierin zijn onder meer eisen opgenomen over opleidingen en hygiëne. Om ernstige gevolgen van onverantwoord gebruik van de zonnebank tegen te gaan, houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) streng toezicht op de zonnestudio’s. Wat de SVZ betreft mag dit toezicht worden geïntensiveerd om ervoor te zorgen dat de goeden niet onder de kwaden lijden.

Maat houden
Net als de Nederlandse beroepsvereniging voor dermatologen benadrukt de SVZ het belang van maat houden en wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. In Nederland maakt 7% van de bevolking gebruik van een zonnebank (de helft van het percentage in België) en gaat de gemiddelde bezoeker veertien keer per jaar twintig minuten onder de zonnebank. De totale hoeveelheid zonlicht is vergelijkbaar met die van één dag op het strand aan de Middellandse Zee.

 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Bontje, voorzitter SVZ, telefoon 06 – 26 15 46 01