Persbericht

Zonnebankbranche wil ook meer regels en voorlichting:

Verplichte vergunning voor zonnestudio's'

 

De branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) is het eens met enkele dermatologen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVDV) dat er meer voorlichting moet komen over de blootstelling aan zonlicht. "Wij vinden ook dat de perceptie van zonnen moet veranderen. Mensen denken nog steeds dat ze moeten verbranden om bruin te worden, terwijl zonnebrand juist de gevaren meebrengt. Het gaat om balans en om voorlichting als je verantwoord wil zonnen”, stelt woordvoerder Huib van Heest van SVZ. Het verbieden van zonnebanken thuis, is echter niet de oplossing. De zonnebanken voor thuisgebruik dienen aan de strengste wetgeving en normen te voldoen, ook aangaande de voorlichting over het gebruik van toestel. Het gaat om het bewustzijn van mensen. De consument helpen verstandige keuzes te maken en de gevaren van overmatige blootstelling benadrukken, is een betere aanpak. Dat is ook wat wij vanuit de branche doen: goed voorlichten”, meent de brancheorganisatie.

 

Stijging gevallen huidkanker

De stijging van het aantal huidkanker gevallen is een heel groot probleem voor de samenleving, ziet ook SVZ al jaren. “Het is echter niet verrassend, dit is wat er tien jaar geleden al is voorspeld. De stijgende lijn zal zich ook nog voortzetten de komende jaren. De oorzaak is het gebrek aan verstandig zongedrag in de afgelopen decennia. De nieuwe generaties worden nu opgevoed met verantwoord zonnen, maar alle oudere generaties hebben veel zonnebrand gehad - dat hoorde er gewoon bij destijds”, aldus Van Heest. Huidkanker is iets dat zich veelal pas na vele jaren manifesteert. Bovendien worden mensen ouder en is er meer aandacht voor het herkennen van huidkanker. SVZ was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van een voorlichtingsfilm voor schoonheidsspecialisten van het Platform Verstandig Zonnen. “We kijken graag samen met de NVDV hoe we de boodschap naar de consument kunnen geven. Wanneer we gezamenlijke voorlichting geven en zodoende de kennis van de consument vergroten, bereiken we het doel dat we allemaal voor ogen hebben: minder huidkanker en bewustwording van het zongedrag”, benadrukt Van Heest.

 

Legitimatieplicht bij zonnestudio's

De branchevereniging vindt het zeer wenselijk dat er een vergunningenstelsel komt voor het exploiteren van zonnebanken. “We zien helaas dat niet ieder bedrijf dat een zonnebank heeft staan, daar professioneel genoeg mee omgaat. Een vergunningenstelsel kan het kaf van het koren scheiden en daarmee de veiligheid van de consument vergroten”, stelt de branchevereniging.

Een andere regel waar SVZ zich hard voor maakt, is het invoeren van een legitimatieplicht. “We zijn in contact met de politiek om dit te realiseren. Naast alle andere maatregelen die er - ook vanuit Europa - zijn genomen om op een verantwoorde manier gebruik te kunnen maken van de zonnebank, is dit een wenselijke aanvulling”, schetst de woordvoerder. Zonnestudio’s zijn nu al verplicht om jongeren onder de 18 jaar te weigeren. “Een wettelijke legitimatieplicht voorkomt fouten, omdat zonnestudio's dan mogen vragen naar legitimatie en de consument in dat geval ook verplicht is om deze te tonen.”

 

www.svzinfo.nl