Persbericht

Grote twijfels over eerdere onderzoeken effecten zonnebanken

Wetenschappers hebben recent grote vraagtekens gezet bij conclusies van eerdere onderzoeken naar de schadelijkheid van het gebruik van zonnebanken. Analyses van die onderzoeken tonen dat er veel is af te dingen op de verbanden die worden gelegd. De veronderstelde relatie met het ontstaan van huidkanker sluit niet aan bij de beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Dit valt op te maken uit een publicatie van zeven internationale deskundigen, verbonden aan tien vooraanstaande onderzoeksinstituten en ziekenhuizen, waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). De publicatie krijgt actualiteitswaarde nu er discussie is ontstaan over het gebruik van een zonnebank door minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De dermatologenvereniging heeft het gebruik afgeraden vanwege een verhoogde kans op huidkanker. In de publicatie schrijven de wetenschappers echter ‘zeer bezorgd te zijn over de wetenschappelijke kwaliteit’ van eerdere rapporten over dit onderwerp van de Europese Commissie (EC) en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De relatie die daarin wordt gelegd tussen het gebruik van zonnebanken en de ontwikkeling van huidkanker lijken gebaseerd op ‘onvolledige, ongebalanceerde en niet-kritische evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke literatuur’. De kritiek richt zich er met name op dat de rapporten lang niet alle beschikbare onderzoeksresultaten in hun meta-analyses hebben meegenomen.

Herijking beleid
Met hun publicatie ontkrachten de deskundigen de opvatting dat zonnebankgebruik per definitie schadelijk is. De huidige wetenschappelijke kennis ondersteunt niet de opvatting dat het gebruik van zonnebanken het risico op een melanoom verhoogt, is hun oordeel. Ze komen verder tot de slotsom dat eerdere onderzoeken onvoldoende aandacht hebben besteed aan het belang van vitamine D-productie door UV-straling.
Een en andere betekent dat het huidige beleid van de EC en WHO op het vlak van consumentenveiligheid en volksgezondheid aan herijking toe is. Dat beleid moet immers zijn gebaseerd op deugdelijk, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Onderbouwing beleid
Samenwerking Verantwoord Zonnen, de organisatie die zonnebankstudio’s vertegenwoordigt die zich inzetten voor gezond zonnebankgebruik, ziet in de conclusies van de wetenschappers een onderbouwing van haar beleid. Dat is gericht op de positieve effecten van UV-licht en het tegengaan van overvloedig en schadelijk gebruik van zonnebanken. Daartoe heeft SVZ strenge regels opgesteld waaraan de leden moeten voldoen. Daarbij gaat het om voorlichting, een verplichte huidanalyse van klanten, het hanteren van een minimum leeftijd voor toegang en maximering van het aantal minuten dat gezond mag worden. Ook pleit het samenwerkingsverband al langere tijd voor een vergunningstelsel voor zonnestudio’s. Op die manier kunnen uitwassen worden tegengegaan.        

 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Huib van Heest, bestuurslid SVZ, telefoon 06 20 62 28 10