‘Goed dat kabinet streep zet door drempel energiecompensatie’

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het goed dat het kabinet de drempel om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) definitief schrapt. ‘Hiermee zijn voornamelijk kleine ondernemers gebaat die vanwege hun omvang eerder geen aanspraak op de regeling konden doen, maar wel gebukt gingen onder de enorm gestegen energiekosten. Het is goed dat de minister oog heeft voor deze groep ondernemers en de regeling hierop aanpast.’

 

Streep door drempel
Eerder al deze week besloot het kabinet de drempel voor de regeling aan te passen. ‘Toch bleef een groep ondernemers hierdoor in de kou zitten. Dit betrof met name kleine ondernemers die ten opzichte van hun omzet veel energie verbruiken, maar vanwege de grootte van hun onderneming niet aan de drempelwaarden voldeden. Daarom heeft het MKB-Nederland er bij het kabinet steeds op aan gedrongen hier een oplossing voor te vinden en het is goed dat de minister hier nu gehoor aan geeft.’

 

Maximumbedrag in lijn met EU
De ondernemersvereniging herhalen hun eerdere oproep om het maximumbedrag van de regeling te verhogen en in lijn te brengen met omringende EU-landen. Ook zou het volgens beide organisaties goed zijn om voor de basisindustrie tot een aparte regeling te komen